Författararkiv: Paul Silfverstråle

Debattartikel

”Det krävs att det skapas ett ”utomhusbaserat kunskapslyft” i hela utbildningssystemet, eftersom valet av fysisk miljö har betydelse för barn och ungas lärande och utveckling. Därför bör skoldebatten i dessa rådande Coronatider initiera en undervisningspotential som inte enbart ringer in utan också ringer ut till andra lärmiljöer än klassrum. ” SOLA´s egen Anders Szczepanski har […]

Vitamin N?!

Klippet ovan kommer från U.S. Forest Service som är en del av det amerikanska jordbruksdepartementet. I ett land som Sverige, med våra unika förutsättningar i allemansrätt, friluftsliv, geografi, naturnärhet även i urbana miljöer är det för oss märkligt och bekymmersamt att vi inte kommit längre. I synnerhet när forskningen otvetydigt pekar med hela handen i […]

Planeringsmöte i det öppna!

Under rådande förhållanden gör vi naturligtvis vad vi kan för att förhindra smitta och går efter Folkhälsoinstitutets rekommendationer. Men vi tycker även det är minst lika viktigt att inse att det handlar inte bara om VAD vi gör utan HUR vi gör det. Utomhusmiljö och natur är belagda immun-boostare. Så vi avnjöt mötet i vår […]

Ute går det in!

Här är en artikel från SVD, den har några år på nacken men är inte desto mindre aktuell idag. Vår egen Anders Szczepanski skräder inte orden. Så här i efterhand går det inte att enas om något annat än att den inslagna vägen, då artikeln publicerades 2011, har inte resulterat i mycket annat än än […]