HÄLSA, RÖRELSE & TRÄNING

Du behöver inte vara vältränad för naturlig rörelse, men naturlig rörelse kommer göra dig vältränad.

Paul Silfverstråle

Vår syn på rörelse och hälsa sträcker sig från individen till den grupp i vilken individen ingår till den miljö i vilken individen befinner sig.

Människan som art är generalist. Vi har inga fysiska ”superegenskaper” jämfört med andra djur, däremot är vi väldigt anpassningsbara och breda i vår rörelsekompetens. Detta är förutsatt att vi i unga år får rätt ”rörelsenäring”, vilket tyvärr inte längre är en självklarhet.

Idag sker allt tidigare specialisering inom barnidrott. Har man ett uns av kunskap i barns fysiologiska och psykologiska utveckling borde man inse det vansinniga häri. Det är inte bara ”tidigt”, det är omöjligt. Det som skapar senare spetskompetens kommer av en bred rörelsekompetens som primärt kommer av lek utomhus och i naturen.

  • Naturlig rörelse
  • Roughhousing – lekbaserad rörelse
  • Naturkontakt & optimal sinnesaktivering
  • Andningsteknik, neurologisk upp- och nedreglering

Under konstruktion & snart färdigställd!