EVIDENS, FORSKNING & ERFARENHET

Här följer en förteckning med länkar till den vetenskapliga grund och forskning som SOLA´s utbildningsteam har som fundament. Listan är uppdelad på respektive person och därmed expertis, och du hittar även en del nedladdningsbara nyttigheter såsom forskningssammanställningen ”Skola med himlen som tak” av Anders Szczepanski, Johan Faskunger och Petter Åkerblom.
Förutom akademiska meriter finns här också en sammanställning av diverse förtroendeuppdrag, konsultuppdrag och praktiska erfarenheter.

Anders Szczepanski

”Klassrum med himlen som tak”
En kunskapsöversikt om vad
utomhusundervisning betyder för lärande i grundskolan.
Nedladdningsbar PDF hittar du här:

Publikationslista Anders Szczepanski
Utomhuspedagogik – teori och praktik/beprövad erfarenhet från Linköpings Universitet.

Utomhuspedagogik, Lärmiljö, närmiljö och det utvidgade klassrummet. Prof emeritus i pedagogik Roger Säljö vid Göteborgs Universitet och Ass Prof Outdoor Education Anders Szczepanski plus bidrag från ytterligare 7 forskare.

Utomhuspedagogik som kunskapskälla : närmiljö blir lärmiljö.
Boken presenterar och beskriver de rika möjligheter till lärande som finns i den ömsesidiga relationen mellan oss människor och de miljöer och landskap vi lever i. Författarna är samtliga besjälade av tron på att ett rikt och harmoniskt förhållande till landskapet starkt bidrar till vårt fysiska och psykiska välbefinnande.

Sveriges Radio: Vetenskapsradion lyfter utomhuspedagogiken med Dr. (Ph. Lic), Outdoor Education Anders Szczepanski och prof i kognitionsvetenskap vid Lunds Universitet, Peter Gärdenfors samt elever i Helsingborgs kommun 2012.

Svenska Dagbladet 23 november 2011. Intervju med Anders Szczepanski, Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik i Linköping.

STERF-projektet. Pedagogisk markanvändning på Golfarenan i Motala kommun 2017-2019, utomhuspedagogiskt projekt med stöd från STERF (Scandinavian Turf Grass Association) genomför med fritidsledare/pedagoger, låg och mellanstadiet.

VASS-projektetVirtuell Värld möter Autentiska Lärmiljöer där både ”High tek” (mobil pedagogik) och ”High touch” (miljö- och utomhuspedagogik) genomfört i Helsingborgs kommun på låg- och mellanstadiet, presenterats i Singapore 2015 och sponsrat av Wallenbergstiftelsen. Nedladdningsbar PDF.

ERASMUSkurs för lärare i Utomhuspedagogik, veckoprogram under en vecka i Portugal, Sverige och Tjeckien, ca 2000 lärare utbildade sedan starten 1999. Tillsammans med Univ. adj. Britta Brügge och PhD Dusan Bartonek vid Karls University, Prag.

Britta Brügge

Friluftslivets pedagogik : en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet. ett grundläggande läromedel i naturnära friluftsliv för exempelvis förskollärare, lärare, fritidsledare och naturguider men så mycket mera! Man kan hoppa in nästan var som helst i boken och bli både inspirerad och reflekterande inför någon aspekt på friluftsliv. Författarteamet lyckas verkligen med att få med alla delar av begreppet friluftsliv.

ERASMUS- kurs för lärare i Utomhuspedagogik, veckoprogram under en vecka i Portugal, Sverige och Tjeckien, ca 2000 lärare utbildade sedan starten 1999. och Dr. Ph Lic Anders Szczepanski och Dusan Bartonek Kars University, Prag

Paul Silfverstråle

 • 6-faldig europamästare i kinesisk kampkonst.
 • Level 9 – Principal Instructor Practical Tai Chi Chuan International – www.ptcc.se
 • Utbildad Traditionell Kinesisk Medicin Nei Jing Akademin Enköping, East-West Hospital, Shanghai Kina.
 • Landslagscoach Tai Chi Tui Shou
 • 20 års organisatoriskt hälsoarbete bl a med Sententia AB, PEAB AB, Thyréns AB, Mälardalens Högskola, Linköpings Kommun, Östergötlands Landsting, Ericsson Märsta, Ugglapraktiken, Linköpings Universitet, Crearum AB, Envima AB, Sundbyholms Slott, Bergqvist Friskvårdsutbildningar AB, Intentia AB, Autoliv AB, Trafikverket, ÅF Infrastructure AB mfl.
  www.silfverstrale.se
 • Styrelseledamot Europeiska Federationen för Tai Chi & Qi Gong.
 • Arrangör av Europeiska Mästerskapen i Tai Chi Chuan & Chinese Internal Arts 2008 med 300 tävlande.
 • Arrangör av Swedish Open i Tai Chi Chuan & Internal Arts 2000 – 2008.
 • Ordförande Svenska Tai Chi & Qi Gong Förbundet.
 • Årlig huvudlärare på träningsläger/instuktörsutildningar Tai Chi Chuan i Tjeckien, Holland, Italien och Danmark.
 • Grundare av Evotraining – Evolutionsbaserad Träning – www.evotraining.se

Boel Jonsson

Plats för lärande genom lek (Mastersuppsats, 2007)
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:23954/FULLTEXT02

Rörelseglada barnEtt kursmaterial för rörelseutveckling med förskolebarn, Danielsson, A., Auoja, K., Sandberg, M. & Jonsson, B. Folkhälsoinstitutet & Gothia förlag, Växjö (2001). ISBN: 91-7205-335-6