OM

Vår syn på barn och unga, vuxnas och äldres hälsa, välbefinnande och utveckling utgår från den 200 000-åriga historia som arten ”homo sapiens sapiens” har här på planeten jorden.
Varje barn har både nytta och rätt till stimulerande lek och lärande utomhus som en del av sin uppväxt och skolutbildning.

På samma sätt som vi regelbundet behöver dricka vatten för att fungera optimalt, är vi i behov av naturkontakt för att upprätthålla och utveckla vår fysiologi och hälsa. Inte minst är detta betydelsefullt under unga år eftersom det både ger nödvändig stimuli för vårt nervsystem och utveckling av ett optimalt immunsystem. Kopplat till motorisk utveckling, kognition, social kompetens och rumslig medvetenhet samt robusthet (grit). I princip kan alla moderna välfärdssjukdomar tillskrivas denna relationsbrist i naturkontakten. Detta gäller såväl vuxna som barn, vare sig det är frågan om kost, rörelse eller det sociala sammanhanget.

VISION
Vår vision är ett samhälle där nyttan och den välgörande effekten av regelbunden vistelse i naturpräglade variationsrika utomhusmiljöer kan värderas och uppskattas. Det är även ett samhälle där utomhuslärande, livsnödvändig lek för barn och unga och djupare naturkontakt över generationsgränserna för alla är självklar. Vilket kommer till uttryck som en vital och fundamental del i allas vår hälsa, utveckling och livskvalitet.

VAD GÖR VI?

Genom utbildningar, föredrag, workshops och relationsbyggande skapar vi praktisk möjlighet för förändring hos individer och organisationer. Vi har en praktisk approach och arbetar med kontinuitet och specifik handledning för att skapa nya kreativa och hållbara sätt att fungera i organisation och på individnivå efter de värden vi tror på och står för.

VAD SKILJER OSS FRÅN ANDRA?
De kompetenser och erfarenheter som finns samlade i vår organisation är unik och extremt välmeriterad. Att kunna erbjuda och leverera både det forskningsmässiga/akademiska direkt tillsammans och odelat med det erfarna och praktiskt tillämpade är en styrka som förändrar verkligheten.

Scandinavian Outdoor Learning Academy (SOLA) är en politiskt och religiöst obunden organisation med syfte att sprida information och kunskaper, i form av utbildning och kompetensutveckling vilande på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Organisationens medlemmar består av både individer och andra organisationer.

UTBILDARE & MENTORER

Anders Szczepanski

Dr. (Ph.Lic.), ass prof, Senior Adviser Outdoor Education Anders Szczepanski har varit verksam som föreståndare vid Nationellt Center for Utomhuspedagogik (NCU) vid Linköpings universitet. Han är universitetslärare, forskare och författare till ett antal läroböcker och forskningsartiklar inom utomhuspedagogik och didaktik bland annat översatta till engelska, italienska, estniska, lettiska, kinesiska och japanska.
Anders har mer än 30 års erfarenhet av kompetensutveckling i undervisning och lärande (outdoor teaching and learning) inom det naturvetenskapliga området, främst riktade till lärare och pedagoger i förskola och skola. Som utbildare och internationell expert på sitt område är han flitigt anlitad runt om i Skandinavien, Europa, USA och Asien

Mer om Anders publikationer kan du hitta under rubriken ”EVIDENS, FORSKNING & ERFARENHET” i menyn.

Vill du kontakta Anders direkt gör du det på anders(at)outdoorlearning.se


Britta Brügge

Britta Brügge är författare och har under många år varit lärare på Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU), vid Linköpings universitet. Med stor erfarenhetsbas har hon bland annat varit med om att bygga upp Scouternas ledarutbildningar i Sverige och har en spetskompetens inom gruppdynamik, ledarskap och friluftsteknik med naturen som bas. Även Britta är en flitigt anlitad utbildare internationellt inom Erasmusprojekt i Sverige, Tjeckien och Portugal. Hon är även en av författarna till boken ”Friluftslivets pedagogik – En miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet.

Mer om Britas publikationer hittar du under rubriken ”EVIDENS, FORSKNING & ERFARENHET” i menyn.

Vill du kontakta Britta direkt gör du det på britta(a)outdoorlearning.se


Paul Silfverstråle

Paul Silfverstråle är flerfaldig Europamästare i kinesisk kampkonst, akupunktör och utbildare. Han har arbetat med individuell och organisatorisk hälsa, träning, prestation och återhämtning i 30 år och undervisar förutom i Sverige i Tjeckien, Holland, Italien och Danmark.
Paul är grundare av EVOtraining, vilket är en rörelse- och hälsometod som utgår från människans evolutionära historia och unika artegenskaper. Kopplingen mellan natur, grupp/stam, kropp, nervsystem och hjärna är Pauls hjärtefrågor.

Mer om EVOtraining hittar du under rubriken ”LÄNKAR” i menyn.

Vill du kontakta Paul direkt gör du det på paul(at)outdoorlearning.se

Peter Ericsson

Information om Peter kommer inom kort!

Vill du kontakta Peter direkt gör du det på peter(at)outdoorlearning.se

Boel Jonsson

Leg. Förskollärare förskola, förskoleklass
Master (M.Sc.) Outdoor Environmental Education, Linköping University
Yrkesverksamhet: Vadstena kommun, Motala kommun och Linköpings kommun (1972 – 2020)


Vill du kontakta Boel direkt gör du det på boel(at)outdoorlearning.se