Debattartikel

”Det krävs att det skapas ett ”utomhusbaserat kunskapslyft” i hela utbildningssystemet, eftersom valet av fysisk miljö har betydelse för barn och ungas lärande och utveckling. Därför bör skoldebatten i dessa rådande Coronatider initiera en undervisningspotential som inte enbart ringer in utan också ringer ut till andra lärmiljöer än klassrum. ”

SOLA´s egen Anders Szczepanski har tillsammans med akademiker vid Jönköping University och Karolinska institutet skrivit en debattartikel som trycker på behovet av ett utomhusbaserat lärandelyft, vilket aktualiseras inte minst av den rådande situationen med Covid 19.

För att komma till artikeln – klicka på länken nedan:
https://www.vn.se/artikel/debatt-lat-inte-pedagogiken-stanna-innanfor-troskeln