ÖKA TIDEN UTOMHUS – FÖR LÄRANDE OCH LEK, HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Vi har alla ”stenåldermänniskans rörelsebehov” med oss in i en alltmer stillasittande framtid

En bild som visar gräs, utomhus, fält, grönskande

Automatiskt genererad beskrivning

Kom till Linköpings Naturcentrum och lär dig mer om detta.
Vi välkomnar dig på lördagen den 16 oktober kl. 10.00 – 14.00

Seminariet är gratis! Ta med eget fika och lunch.

Möt fyra olika perspektiv kring lärande, lek, hälsa och välbefinnande med den gemensamma nämnaren att vi fokuserar på att vara utomhus.

Anders Szczepanski, Dr. (Ph.Lic), ass prof., Senior Advisor in Outdoor Education och varit verksam som föreståndare vid Nationellt Center för Utomhuspedagogik (NCU) vid Linköpings Universitet lyfter vikten av att alla sinnen behövs för ett ökat välbefinnande och lärande. I hans workshop får du ta del av lektionsupplägg som kan genomföras på förskolegårdar, skolgårdar, i parker och på gröna refuger i närmiljön. Tillsammans arbetar vi med kreativa arbetsformer, kunskap i handling och reflektion utifrån kunskapsformerna: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – att gripa för att begripa.

Mickaela Thilly, Naturskolepedagog och lärare på Linköpings Naturcentrum, fokuserar på lekens betydelse för lärande, hälsa och välbefinnande. Du kommer få ta del av hur leken påverkar vår inlärning. Vi tar avstamp i det lilla barnets utforskande lek och leker vidare upp i åldrarna. Vi undersöker behovet av att leka för att lära.

Peter Ericsson, ägare av förskolan Hackspetten och hundförare, visar på hur viktig hunden kan vara för relationer och därigenom skapa ökade möjligheter till hälsa och välbefinnande. Tillsammans med Buster och Peter får du ta del av vad de gör tillsammans i deras arbete. Busters uppgift är att finnas till som stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och avledning för alla åldrar. Vi kan jobba med allt från förbättrad finmotorik till att skapa sammanhang och mening med livet.

Paul Silfverstråle, grundaren av EVO-training, visar vägen till ökad hälsa, välbefinnande och kroppens lärande genom ekologisk träning. Ett ekologiskt synsätt innebär att individen är en del av sin omgivning, såväl den sociala gruppen som sin närmiljö – habitatet. Vilka rörelser är vi – Homo Sapiens – gjorda för?

Vill du veta mer om seminariet och oss som håller i det. Klicka här:[MT1] 


Länk till anmälan: https://forms.office.com/r/m4gNZUW0Rw sista anmälningsdag fredagen den 8 oktober. Begränsat antal platser.

Workshops under dagen

Workshop – Anders Szczepanski
Utomhuspedagogik, där Kroppen sätter Tanken i Rörelse i den Utvidgade lärmiljön – Med alla sinnen påkopplade kan vi inte bara se och höra utan också lukta, smaka och känna det kroppen och fingrarna berör 

Du får i denna workshop som lärare i både förskola, grundskola, förskoleklass och fritidshem exempel på undervisningsupplägg som kan genomföras på förskolegårdar, skolgårdar, i parker och på gröna refuger i närmiljön. Där hjärnans alla sinnen stimuleras med utgångspunkt i förskolans- (Lpfö18) och grundskolans styrdokument (Lgr11). I workshoppen arbetar vi tillsammans med kreativa arbetsformer, kunskap i handling och reflektion utifrån kunskapsformerna: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet  –  att gripa för att begripa. Vad – innehåll i ämnen eller teman, var – lärmiljön, hur – undervisningsupplägg, när – i schemat, dag, vecka, månad eller år samt varför – vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – att undervisa utomhus i växelverkan med inomhus.

Vem är Anders Szczepanski?
*Anders Szczepanski, Dr. (Ph.Lic), ass prof., Senior Advisor in Outdoor Education och varit verksam som föreståndare vid Nationellt Center för Utomhuspedagogik (NCU) vid Linköpings Universitet. Han är universitetslärare, forskare och författare till ett antal läroböcker och forskningsartiklar inom utomhuspedagogik och didaktik bland annat översatta till engelska, italienska, estniska, lettiska, kinesiska och japanska. Han är också verksam som lärare i Erasmusprogrammet för lärare i Europa. 
Anders har mer än 40 års erfarenhet av kompetensutveckling i undervisning och lärande (outdoor teaching and learning) inom det naturvetenskapliga området, främst riktat till lärare och pedagoger i förskola och grundskola. Som utbildare och internationell expert inom område outdoor education är han flitigt anlitad runt om i Skandinavien, Europa, USA och Asien. 

Workshop – Mickaela Thilly

Lekens betydelse för lärandet – den lekande människan behov – Genom leken utvecklas våra sinnen, våra sociala kompetenser och vår förståelse för vår omvärld. Vi lär oss genom lek.

I denna workshop kommer du få ta del av hur leken påverkar vår inlärning. Vi tar avstamp i det lilla barnets utforskande lek och leker vidare upp i åldrarna. Utifrån skolans och förskolans styrdokument och Linköpings kommuns utvecklingsmål, maximalt lärande, likvärdiga möjligheter och lust och engagemang tittar vi på behovet av att leka för att lära.

Vi tittar helt enkelt på vad man behöver göra och kunna för att lära sig nya saker på ett stimulerande sätt, hur man kan komplettera dagens undervisning med mer lek samt diskutera varför detta är så viktigt.

Vem är Mickaela Thilly?

*Mickaela Thilly är legitimerad fritidspedagog, specialpedagog och grundlärare åk 1 – 6 samt har en Master i Outdoor and Environmental Education and Outdoor Life från Linköpings Universitet, dessutom en livslång bakgrund som scout och scoutledare. Hon har arbetat i skolans och förskolans värld i nästan 30 år där hon fokuserat på att erbjuda elever många olika sätt att lära genom ett utforskande arbetssätt, gruppdynamik och ledarskap både i klassrum och i den utvidgade lärmiljön. Hon och hennes hund Niksz är under utbildning till ett Pedagoghundsteam. Nu jobbar Mickaela som naturskolepedagog och möter barn och elever i alla åldrar främst från Linköpings kommun.

Läs mer om Naturcentrum och Mickaela på www.linkopingsnaturcentrum.se/naturskolan

Workshop med Peter Ericsson

Vad kan en Social Tjänstehund utföra och vilka effekter får det?

Busters uppgift är att finnas till som stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet, avledning och för att öka välbefinnande och livskvalité, detta kan utföras på oss alla oavsett ålder. Här kan vi jobba med allt från förbättrad finmotorik till att skapa sammanhang och mening med livet. En av hälsoeffekterna med att använda just ett djur vid interventionerna är att många får lägre blodtryck och blir gladare. Källa: Anderson, W.P., Reid, C.M. & Jennings, G.L. (1992), Pet ownership and riskfactors for cardiovascular disease.

Vi jobbar med mycket och allt från små barn i förskolan, barn och ungdomar i skolan, vuxna och äldre människor som bor på äldreboende t: ex. I förskolan kan vi lära oss hur man hälsar på hund och hur den tycker om att bli bemöt? Skiljer det sig från hur mina kompisar vill bli möta? Vi kan även jobba med antal och likheter/olikheter, hur många ben har Buster och hur många ben har du?

I skolan kan vi jobba med allt från hemmasittare som inte vill till skolan och här kan vi vara bryggan som skapar en motivation att gå till skolan. Vidare kan vi jobba med att förbättra läsförmågan då Buster också är utbildad läshund eller vi kan skapa aktiviteter med meningsfyllt innehåll både i klassrummet inne som ute.

På äldreboenden finns som en motivator till rörelse, glädje, omtanke, att få ha en hund bredvid sig i soffan och bara få gosa en stund kan göra dagen för många människor.

En hund bedömer dig aldrig utifrån vad du har gjort eller hur du ser ut eller har på dig. Den möter dig med öppna ”tassar” varje gång…

Vilka är Peter Ericsson och Buster?

*Peter Ericsson är ägare av Förskolan Hackspetten och är tillsammans med sin hund Buster utbildat tjänstehundteam. Busters uppgift är att finnas till som stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och avledning. Syftet är att öka välbefinnande och livskvalité bland barn och vuxna, vilket kan utföras i alla åldersgrupper. Här arbetar vi med att förbättra fin- och grovmotoriken till att skapa sammanhang och mening med livet. En av hälsovinsterna vid utbildningsinterventioner är att sänka blodtrycket och öka läskunnigheten med språkhundar som verktyg för barn, unga och vuxnas livsglädje. Källa: Anderson, W.P., Reid, C.M. & Jennings, G.L. (1992), Pet ownership and riskfactors for cardiovascular disease. En hund bedömer dig aldrig utifrån vad du har gjort eller hur du ser ut eller har på dig. Den möter dig med öppna ”tassar” varje gång…hälsar Peter Ericsson och Buster the labradoodle.

Workshop med Paul Silfverstråle

Evotraining – Ekologisk Rörelse
”Människan är det enda djur som kan röra sig genom terrängen; gå, springa, krypa, rulla och hoppa. Dyka ned i vattnet, hämta något på botten, simma över till andra sidan. Ta sig upp på land, klättra upp för berget. Ta sig upp på platån och kasta något för att träffa mitt i prick.”

Ett ekologiskt synsätt innebär att individen är en del av sin omgivning, såväl den sociala gruppen som sin närmiljö – habitatet.

Vad händer när vi tar detta perspektiv på rörelse och träning?

Vilka möjligheter till upptäckande och samarbete öppnar det upp för?

Vilka rörelser är vi – Homo Sapiens – gjorda för?

Vilka är vi INTE gjorda för?

Är du nyfiken på att upptäcka hur evolutionen har utrustat dig med helt unika förmågor, som i den moderna vardagen börjar fasas ut och förloras?

Häng med på denna workshop i Evotraining – Evolutionsbaserad Träning.

Vem är Paul Silfverstråle?

*Paul Silfverstråle är flerfaldig Europamästare i kinesisk kampkonst, akupunktör och utbildare. Han har arbetat med individuell och organisatorisk hälsa, träning, prestation och återhämtning i 30 år och undervisar förutom i Sverige i Tjeckien, Holland, Italien och Danmark. 
Paul är grundare för EVOtraining, vilket är en rörelse – och hälsometod som utgår från människans evolutionära historia och unika artegenskaper. Kopplingen mellan natur, grupp/stam, kropp, nervsystem och hjärna är Pauls hjärtefråga. 

Mer info: www.evotraining.se